İlk önce Viking ne demek, onu ele alalım. Eski dönem İskandinav dillerinde "vikingr" kelimesinin korsan anlamına geldiğini biliyoruz. 9. yüzyıldan önce Viking kelimesine hiç rastlanmamıştır. Dolayısıyla Viking kelimesinin bu zamandan sonra kullanılmaya başlaması bize, bu kelimenin bir ırk veya bir halkı değil daha fazla bir kültürü temsil ettiğini anlatıyor. Deniz aşırı bölgelere yapılan askeri harekatlar sonrasında Viking kelimesinin kullanılmaya başlaması bu düşünceyi desteklemektedir. 

Yazımızda yer verdiğimiz konu başlıkları kısaca şu sekilde:
1. Viking savaşları
2. Vikinglerin İslam dünyasına düzenlediği akımlar
3. Vikinglerin Avrupa'ya düzenlediği akımlar
4. Vikinglerin dünyaya yayılmasında en büyük etken neydi?
5. Vikinglerin dini inancı

Bilinen Viking savaşlarından bazıları

Viking kelimesi iki ulusu temsil etmekteydi; biri Varegler ,diğeri de Normanlar. Varegler bugünün İsveç toprakları üzerinde yaşamış Vikinglerdi. Daha sonra yaptıkları deniz aşırı harekatlarla doğuya yönelip Karadeniz ve Hazar Denizi'nin çevresine yayılmışlardır. Bizans ve İslam topraklarıyla nasıl ilişki kurdukları da bu çerçevede anlaşılabilir
Normanlar ise, günümüzdeki Danimarka ve Norveç topraklarında yaşamış Vikinglerdir. Norman Vikingleri bir yüzyıl boyunca Avrupa denizci ülkeleri İngiltere ve Fransa için korku sabebi olmuştur. Zamanın en dayanıklı gemilerini elinde bulunduran Vikingler, Fransa'nın batı sahilleri başta olmak üzere, Büyük Britanya, Grönland, İzlanda ve Kanada'nın kıyılarını ele geçirmeyi başarmıştır. Fransa kıyılarını ele geçiren Norman Vikingleri daha sonra İtalya kıyılarına kadar saldırılar düzenlemiştir.


Vikinglerin İslam Dünyasına Düzenlediği Akınlar


O çağda yaşayan müslümanların zenginliklerine ulaşmak için yapılan akınlardı. Vikingler, 5 kere İslam topraklarına saldırı düzenlediler, 4 kere Endülüs üzerine ve 1 kere Hazar Denizi çevresine. Hatta Mes'udi, Hazarların müslümanların ve Vikinglerin arasında bir tampon bölgeyi teşkil ettiklerini, bir keresinde Vikinglerin Hazar denizini geçip güneyde bulunan müslümanların topraklarını yağmaladıklarını, bir çok müslüman erkeği öldürüp kadınlara da tecavüz ettiklerini kaydetmiştir.

Vikinglerin müslümanlar üzerine yaptıkları saldırıları şöyle özetleyebiliriz:


1. İlk Saldırı Yıl 840-845 

Endülüs kıyılarına ilk saldırısını 844 yılında gerçekleştiren Vikingler, bu saldırıyı İşbune şehrine yaptı. Burada başarısız olan Vikingler, diğer bir müslüman şehri olan İşbiliyye'ye saldırdı. İşbiliyye'de müslümanlar Vikinglere karşı kesin bir şekilde yenilgiye uğramıştır ve bir çok müslüman şehit olmuştur. Yani kayıtlara giren ilk Viking - Müslüman savaşını Vikinglerin kazandığı söylenebilir.


2. İkinci Saldırı - Yıl 859
Viking gemileri işbiliyye'ye kadar ulaşarak, İşbiliyye yakınlarında bulunan bir adayı işgal etmiş ve  üs haline getirmişlerdi. Burada karargah kuran Vikingler, çevrede bulunanlarla da savaşarak şehrin en büyük mescidini yakmışlardır. İşbiliyye yakınında bulunan yerlere amansız saldırılarda bulunarak, sekiz gün boyunca Nakur'u işgal edip yağmalamışlardır. Daha sonra tekrar Endülüs içlerine yönelerek Tedmira halkını yenilgiye uğratmayı ve Elyüvale kalesini ele geçirmeyi başarmışlardır.

3. Üçüncü Saldırı - Yıl 944
Vikinglerin islam dünyasına kronolojik olarak düzenlemiş oldukları üçüncü saldırı, Hazar Denizi çevresine olmuştur. Hazar Denizi'nin bir iç deniz olması sebebiyle Vikinglerin yaşadıkları bölgelerle doğrudan deniz bağlantısı yoktur. Buna rağmen Vikingler'in Baltık Denizi'nden Hazar Denizi'ne nehirler aracılığıyla ulaştıkları bilinmektedir.

4. Dördüncü Saldırı - Yıl  966
966 yılının Recep ayının başlarında, Kasru Ebi Danis'ten gelen bir haberde Endülüs'ün Atlas okyanusuna bakan batı sahillerinde Vikinglerin yeniden ortaya çıktığı bildirilmektedir. Yirmi sekiz gemiden oluşan bir donanma ile Endülüs sahillerinde beliren Viking donanmasının zarar verdiği sahil şeridinden gelen mektupların sayısı bu dönemde artmıştır. Vikingler İşbone şehrine ulaşınca, müslümanlar karşı koymuştur. Vikinglerle Müslümanlar arasında yaşanan savaşta, Müslümanlardan şehit düşenler olduğu gibi, Vikinglerden de öldürülen birçok savaşçı olmuştur. Bu yaşananlar üzerine İşbiliyye'de bulunan Endülüs donanması, Vadi Şelb'de Vikingleri yenmeyi başarmış, birkaç gemi imha edildikten sonra gemilerin içinde bulunanlar Müslümanların eline geçmiştir. Ayrıca ele geçen gemilerde bulunan savaşçılar ve mürettebat öldürülmüştür. Bu darbe karşısında Vikingler geri çekilmek zorunda kalmıştır.

5. Beşinci Saldırı - Yıl 970
970 yılının Ramazan ayında yeniden Endülüs'ün batı sahillerinde Viking tehlikesi ortaya çıkmıştır. Endülüs Emevi idarecileri Endülüs donamasının bir kısmını Meriyye'den alarak İşbiliyye'ye göndermişler ve burada toplanan Endülüs donanması batı sahillerini korumak amaçlı Atlas okyanusuna açılmıştır. Kaynaklar, bu tarihte her hangi bir savaştan söz etmemektedirler. Endülüs Emevi idarecilerinin sahillere dair almış oldukları tedbirler isabetli olmuş olacak ki, Vikinglerin bu son saldırısı girişim aşamasında kalmıştır. Bir önceki Viking saldırısında olduğu gibi  büyük kayıplar vereceklerini düşündükleri için geri çekilmek zorunda kalmışlardır.  

 

Vikingler Polonya ve Almanya'da

İsveç, Danimarka ve Norveç'i kapsayan İskandinav topraklarında yaşayan Vikinglerin, Baltık denizinin güneyine inerek bugünkü Polonya ve Almanya topraklarına ilk kez yerleşmeleri 7. yüzyıla denk gelmektedir. Bu coğrafyada yerleşik olan ve tarımla uğraşan Slav kavimlerine karşı ticaretle uğraşan ve son derece savaşçı olan Vikingler kolayca üstünlük sağlamışlardır. Bu topraklarda o günün önemli şehir merkezlerini ilk kez kuran Vikinglerin, bu coğrafyada etkileri büyük olmuş, zamanla bütün Avrupa'ya nüfuz etmişlerdir.

8-11.yüzyıllar arasında Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Norveç Denizi, Barents Denizi, Grönland Denizi, Manş Denizi ve Atlas Okyanusu, Viking kontrolüne girmiştir. Vikingler, bu dönemde Faroe Adaları, İzlanda, Grönland, Kanada, Britanya, İrlanda, Rusya, Kafkasya ve Bizans topraklarında kısa ya da uzun süreli hakimiyet kurmayı başarmışlardır.

Vikingler işgal ettikleri yerlerden, Danegeld yani Danimarka Vergisi adını verdikleri haraçlar almış ve zenginliklerine zenginlik katmışlardır.

 

 

Vikingler Fransa'da

 

Viking tarihindeki en önemli kahramanlardan olan Ragnar Lodbrock, Fransa ve İngiltere'ye düzenlediği başarılı saldırılarla tanınır. Hem Danimarka hem de İsveç kralı olmayı başaran Ragnar, 845 yılında 120 parça donanmayla Sen nehrini takip ederek Fransa üzerine yürümüştür. Bu sefer sırasında Fransa şehirlerini yağmalayan Vikingler, Paris'i de ele geçirmişlerdir. Böylece Fransa'nın yerlisi olan Franklarla Vikingler arasında uzun yıllar sürecek bir mücadele başlayacaktır. Franklar uzun süre Vikingleri Fransa'dan sökememişlerdir. Bu süre zarfında bölgeye yerleşen Vikinglere Franklar 'Kuzeyliler' anlamına gelen Norman adını vermişlerdir. Fransa'da yerleştikleri bölge ise Normandiya adıyla anılmıştır. Normandiya bölgesi 1789 Fransız İhtilali'ne kadar özerk kalmayı başarmıştır.

Fransa'yı aldıktan sonra, İngiltere üzerine yürüyen Ragnar, 865 yılında Northumbria kralı Aella'ya esir düşmüş ve öldürülmüştür. Oğullarının, babalarının intikamını almak için İngiltere'ye düzenledikleri seferler bilinmektedir.


 

Vikingler İtalya ve Sicilya'da

857 yılından itibaren Vikingler Akdeniz'e inmişlerdir. Böylelikle Vikingler ilk kez müslümanlarla karşılaşmış oldular.

860 yılında İtalya'nın Kuzey Batı kıyılarını ele geçiren Vikingler, Luni ve Pisa şehirlerini işgal etmişlerdir. Bu seferler sırasında Vikinglerin başında Ragnarr'ın oğlu Björn bulunuyordu. Bu tarihten itibaren İtalya'ya saldırılarını sürekli devam ettiren Vikingler 1038-1040 yılları arasında Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya'yı ele geçirmiş ve adada 167 yıl hüküm sürmüşlerdir.

Ayrıca Vikingler, 1030 yılında Napoli'yi, 1060 yılında Kalabriya'yı, 1061 yılında Messina'yı, 1076 yılında Salerno'yu ele geçirmişlerdir.

Sicilya'nın işgali sırasında bölgede hakim olan müslümanlarla Vikingler arasında kanlı çarpışmalar yaşanmıştır.Vikingler İngiltere'de  

MS. 300 ile 600 yılları arasında İngiltere'de Saksonlar hakim olmuş ve yedi krallık kurmuşlardır. 800'lü yıllardan itibaren İngiltere'ye saldırılar düzenlemeye başlayan Vikingler, sıklıkla saksonlarla karşı karşıya gelmiş ve 865 yılında bölgedeki Sakson krallıklarından ikisini istila etmeyi başarmışlardır. İngiltere üzerindeki Viking tehdidi zaman zaman artarak, zaman zaman azalarak iki yüzyıl devam etmiştir. 1066'da Norveç (Viking) Kralı Harald, Stamford savaşında yenilmiştir. Böylelikle İngiltere'deki Viking çağı sona ermiştir. Fakat Normanların İngiltere üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Normandiya Dükü William, hastings Savaşını kazanarak İngiltere tacını ele geçirmiştir. Bu dönemde yönetici zümre Normandiya Vikinglerinden olmuştur. Norman soylularının kullandığı Norman Fransızcası yüzyıllar boyunca soylular arasında hakim dil olmuştur.

 Vikingler Dünyaya Nasıl Yayıldı?

Eğer dünyada gemiler olmasaydı, Vikingler hakkında pek bilgimiz olmayacaktı, hatta Vikinglerin varlığından bile haberimiz olmayabilirdi. 8. yüzyılda, İskandinav halkları Avrupa ve Atlantik civarını yağmalamaya başladıklarında, o zamanın bilim adamları bunu nasıl başardıklarını anlayamamıştı. O zamana kadar İskandinav ülkelerinden kimse Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeyi başaramamıştı. Vikingler yeni bir inovatif fikir ile gemilerin su geçirmesini önleyen katranı kullanarak bunu başardı. Katran tamamen su geçirmez özelliğe sahiptir. İşveçli araştırmacı Andreas Hennius, Vikinglerin kullandığı katranı araştırdı ve nasıl hazırlandığını Antiquity dergisinde yayımladığı yazıda anlattı. Hennius, bu yazısında Çam ağacının, turba ile kaplanarak  yakılmasıyla katran elde edildiğini belirtmiştir. Turba; az-çok kömürleşmiş durumda bitki kalıntılarından oluşan, yakıt olarak kullanılan, siyaha yakın renkte, hafif süngerimsi taşıl kömür demektir.İsveç'te ayrıca 100 ve 400'lü yıllara ait katran kazanları keşfedildi. 2005 yılında İsveç'in kuzeyindeki  Çam ormanlarının yakınlarında, 900'lü yıllara ait  büyük katran fırınları bulundu. Çam ağaçlarının katran yapımında kullanılan en önemli malzeme olması, daha önce yapılan araştırmaların doğruluğunu destekler mahiyette. Vikinglerin daha sonra katranın ticaretini de yaptıkları biliniyor.

Katranın gemilere başarıyla uygulanması, Vikinglerin dünya tarihinde yer almasına neden olan en büyük faktör olarak görülüyor.

Vikingler dünya tarihinde kaşif, savaşçı ve tüccar olarak bilinir. Vikinglerin dünya ile ilişkileri  katranla kaplı gemileriyle, İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Landisfarne adasına ulaşmalarıyla başladı. Landirfarne'de bulunan manastır, kapsamlı kütüphanesiyle dönemin en önemli ilim merkezleri arasındaydı. Vikingler, Landifarne'ye ulaştıklarında tüm keşişleri ve kütüphaneyi yok etti. Daha sonra manastıra ait değerli eşyalara el koydular; böylelikle Viking Çağı başlamış oldu. Vikingler adına başarılı geçen ilk yağmalamadan sonra bölgedeki diğer kıyı köylerine de Viking saldırıları gerçekleşti. Denizden gelen saldırıların çoğalması sebebiyle bazı köyler kıyılara duvar örerek Vikinglere engel olmaya çalıştılar.
Vikingler 10. yüzyıl boyunca Grönland’ın batı kıyısında koloniler kurdu. Viking sagaları Grönland’daki kolonilerinden Yeni Dünya’ya yaptıkları yolculukları anlatır. Bu sagalarda (Baffin Adası olduğu düşünülen) “Helluland”, (Labrador olduğu düşünülen) “Markland” ve (bazı arkeologların Newfoundland olduğunu düşündüğü gizli bir yer olan) “Vinland” adındaki yerlerden bahsedilir.


Günümüzde Yeni Dünya’daki doğrulanmış tek Viking yerleşimi, Newfoundland’ın kuzey ucunda yer alan L’anse aux Meadows’dur. Bu alan 1960’larda kazılmıştı. Buna ek olarak, arkeologların geçtiğimiz yıllarda Kanada’da keşfettiği üç muhtemel Viking yerleşimi daha bulunuyor. Bu üç muhtemel yerleşimden ikisi Newfoundland’de, diğeri ise Kanada Arktik Adaları içinde yer alan Baffin Adası’nda bulunuyor.


Newfoundland’de bulunan muhtemel Viking yerleşimlerinden biri Newfoundland’in güneyindeki Point Rosee’de yer alıyor; arkeologlar bu yerleşimde turbadan yapılmış bir yapının yanında duran balçıklı demirden bir ocağa rastladı. Newfoundland’deki diğer yerleşimde ise Ren geyiği gibi büyük hayvanları avlamak için kullanılmış olabilecek bir dizi tuzak çukuru keşfedildi. Bu tuzak çukurları düz bir çizgi üzerine kazılmış, arkeologlar Vikinglerin hayvanları içine düşüp öldürülecekleri bu çukurlara yönlendirdiğine inanıyor. Üçüncü muhtemel Viking yerleşimi ise Baffin Adası’ndaki Nanook’ta yer alıyor, araştırmacılar bu yerleşimde metal üretiminde kullanılmış olabilecek nesnelere ve Vikingler tarafından inşa edilmiş olması muhtemel bir yapının kalıntılarına rastladı.


(arkeofili.com)

Vikinglerin Dini İnançları

Vikingler çok tanrılı pagan inanışa sahiptiler. Kuşaktan kuşağa aktarılan mitos öyküler ve masallar Viking inançlarının temelini oluştururdu. Kahramanların, haydutların, hayaletlerin, canavarların, deniz krallarının, köylülerin, cücelerin aşk ve serüvenlerinin anlatıldığı öyküler halk arasında yaygındı. Viking ( İskandinav) mitolojisinin en önemli özelliği diğer tüm mitolojilerden farklı olarak, tanrıların ölümlü olmasıdır.

Bu destanların en önemli simgelerinden biri de Yggdrassil denen kutsal bir ağaçtır. Viking inanışına göre insan hayatı bu ağaçta başlar. Bu ağaç, hayat çarkını başlatması sebebiyle ''kader ağacı'' olarak da anılmaktadır. Bu ağaç dünyanın merkezinde yer almaktadır ve muazzam bir görkeme sahiptir. Bu ağaç o kadar köklüdür ki köklerinden birisi cehenneme kadar ulaşmaktadır.

Viking mitolojisi için, diğer bir önemli sembol ise Valhalla'dır. Bu da ''ölüler salonu'' olarak bilinmektedir. Asgard'da bulunan bu büyük ve gösterişli salona, savaş alanında ölme şerefini kazanan Viking savaşçıları, Valkürler tarafından getirilirler. Valkürler ise bir nevi Viking melekleridir. Odin'in yanında bulunan Valkürler genç, savaşçı ve güzel bakirelerdir ve genellikle mızrak ve miğfer ile tasvir edilirler. Valkürler tarafından salona getirilen Viking savaşçıları, bu salonda bütün gün ölümüne dövüşürler ve akşam olunca da yeniden dirilir ve hep birlikte içip yemek yerler. Buraya gelme şerefine erişen savaşçılara ise Einherjar denilmektedir. Vikinh mitolojisinde bunun gibi yüzlerce sembol vardır. Belli-başlı semboller  için ileride ayrı bir yazı hazırlayacağız.

Peki pagan inanışına sahip Vikinglerin ne gibi tanrıları vardı, ondan bahsedelim.

Viking Mitolojisinde ( İnançlarında) yer alan tanrılar:

1. Odin = Savaş, Bilgelik, Av, Zafer ve Büyü Tanrısı

2. Thor = Tanrılar arasında en güçlü Tanrı

3. Loki = İskandinav Mitolojisinin Şeytanı

4. Balder = Işığın, İyiliğin, Saflığın, Barışın ve Güzelliğin Tanrısı

Meşhur Marvel kahramanlarının, İskandinav mitolojisinden esinlenilerek yaratıldığını anlamış olduk.
Listenin devamı var ama her birini size anlatmaktansa en önemli 4 tanrıyı öne çıkarttık.

Vikingler tek bir topluluk halinde hareket eden insanlar değillerdi ve tek bir ülkede yaşamıyorlardı. Vikinglerin dinini ve kültürünü araştırırken bir ülkenin veya ulusun dinini okumuş olmuyoruz. Şu anda var olan 5 farklı ulusun ve 10’dan fazla ülkenin birden tarihini okumuş oluyoruz. Şu anki Danimarka, İsveç, Norveç, Faroe Adaları ve İzlanda, Viking kökenlidir. Hatta İskoçya halkının önemli bir kısmı, Rusya’nın geniş bir kesimi ve Fransa’nın Manş Denizi kıyısındaki Normandiya bölgesi de aslen Viking kökenlidir.


Vikinglerle ilgili bazı yanlış bilgiler, araştırmalar genişledikçe düzeltilmektedir. Şimdi, bu doğru bilinen yanlışlara bazı örnekler verelim:


1. Başlıklarındaki Boynuz

Vikingler bir çok çizgi film, sinema ve dizilere konu olmuştur. Bir çoğunda Vikingler boynuzlu başlıklarla lanse edildi. Aslında, Boynuzlu başlık Vikinglerde değil, Germen halklarında törensel kıyafet olarak kullanılırdı.


2. Temizlik 

Vikingler bizlere anlatıldığı gibi pis değildiler. Meşhur bir yabancı dizide (Vikings), Vikingler pis olarak yansıtılsa da zamanında deniz kıyılarında yaşayan Vikingler, Avrupalılara göre daha temizlerdi.  Hristiyan fikir önderleri, Vikingleri kendi halkları nezdinde karalamak  için Vikinglerin yıkanmadığını dile getirirlerdi.


3. Deniz Ticaret Ağı

İskandinavya'da bulunan farklı ülkelere ait eşyalar, zamanında Vikinglerin  çok geniş bir sahada etkili  olduklarını göstermektedir. Ayrıca dünyanın bir çok yerinde Vikinglere ait eşyalar bulunmuştur. Vikinglerin, Amerika'dan Bizans'a, Rusya'nın doğusundan Fransa'ya, Hindistan'dan İtalya'ya kadar örülmüş ticaret  ağları vardı.


4. Tarım

Hepimiz Vikingleri tamamen savaşçı ve işgalci olarak biliriz. Savaşlardan elde ettikleri ganimet sayesinde kendilerine gelir kapısı açan Vikinglerin, aslında toprağa ve tarıma dayalı üretimleri sanılandan çok daha fazlaydı.

12 Yorumlar

Yorum bırakırsanız seviniriz :D

 1. Vikingler benim çok ilgimi çeken bir milettir. Özellikle dini inanışları ve mitolojleri çok ilginç. Pagan gelenekleri Odin, Thor, gibi karakterler oldukça ilginç geliyor bana. İskandinav mitolojisini okumuştum bir ara. Bu yazınız şu sıralar Vikings dizisini izleyişime denk geldi. Teşekkürler bu güzel bilgilendirmeler için. Bu arada isterseniz blog takip etkinliğine katılabilirsiniz. Takipçilerinizin artması ve daha fazla yorum gelmesi için

  YanıtlayınSil
 2. https://www.dertlidostum.com/2018/11/buyuk-blog-takip-etkinligi.html Ben size benim sayfamdan takip etkinliğinin linkini bırakayım. İlginizi çekerse siz de katılabilirsiniz bu etkinliğe.

  YanıtlayınSil
 3. Vikingler ilgimi çeken bir topluluk. Bunda küçükken izlediğimiz çizgi filminde etkisi var sanırım. Ama Müslümanlarla savaşlarını ilk kez sizde okudum. Güzel bir yazı olmuş. teşekkürler

  YanıtlayınSil
 4. Sanırım Vikinglerle ilgili rastladığım en kapsamlı içerik sizinki. Çok yararlandım. Bugünkü Kıta Avrupası'nın şekillenmesinde rolleri olduğunu biliyordum ama ta Kanada'lara dek uzandıklarını ve mitolojilerinin farkını hiç bilmiyordum. Paylaştığınız için teşekkürler.

  YanıtlayınSil
 5. Zaman ayırıp yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim.

  YanıtlayınSil
 6. Güzel bir bilgilendirme yazısı olmuş, elinize sağlık

  YanıtlayınSil
 7. Merhabalar.
  Nihayet sayfanızı ziyarete geldim. Sayfanızda yayın ya da yazı arama eklentisi göremedim. Vikingler paylaşımınıza sayfanızdan ulaşamadım, ancak verdiğiniz URL adresi ile gelebildim. Kategori eklentisinde de Viking etiketi aradım ama bulamadım.

  Vikingler ile ilgili paylaşımınızı inceledim. İsimlerini çok duymakla birlikte Vikingleri hiç merak etmediğim ve ilgi alanıma da girmediği için Vikinglerle ilgili en geniş çaplı bilgiyi sizin sayfanızdan okudum diyebilirim.

  Blog sayfanızı özel bir alan adıyla paylaştığınız için, mevcut Blogger blogcuları arasında tesadüfen sayfanıza ulaşmak mümkün olmazdı. Geçen yine "Ephendy" takma isimli bir blogcu arkadaşımın sayfasını ziyaret etmiştim, sayfasındaki reklamlar yüzünden ona da şikayetlenmiştim. Aynı şikayetimi size de yönlendireceğim. Sayfanız reklamların gölgesinde kalıyor ve reklamlar yüzünden sayfanızın okunurluğu kalmıyor. Sizin reklamlarla ilgili iradenize karışmak ya da size sayfanızla ilgili herhangi bir öneride bulunmak haddime değildir. Sadece karşılaştığım tabloyu size çiziyorum.

  Sayfanızın herhalde Google Plus ile ilgili de bağlantısı var. Yani aynı zamanda Google Plus'u da kullanıyorsunuz sanırım.

  Tekrar Vikinglere dönecek olursak, eski kavimler gibi onların da çok tanrılı pagan inanışa sahip olduklarını ve tanrılarının diğerlerine göre ölümlü olduklarını öğrendim. Mitoloji ilgi alanım olduğu için Vikinglerin mitolojisini detaylı bir şekilde incelemek isterdim.

  Blog sayfanız ve paylaştığınız konular çok güzel. En yakın zamanda tekrar sayfanızı ziyaret etmeye geleceğim. Selam ve saygılarımla.

  YanıtlayınSil
 8. Merhabalar.
  Kim bilir bu yazı dizisini hazırlamak için ne kadar uğraştınız ve emek harcadınız. Vikingler yazısı öyle bir seferde gelip okunup incelenecek bir yazı dizisi değil. Siz ne kadar Vikingler konusunu hazırlayıp biz blogcular okusun diye emek harcadıysanız, aynı oranda o emeği bizim de harcamamız gerekir ki, Vikingler konusunda istenilen bilgilere haiz olalım.

  Blog sayfamı ziyaret ettiğinizde izleyiciler eklentisine profil bilgilerinizi bırakmış mıydınız? Yoksa bana mı bırakmışsınız gibi geliyor anlayamadım. Vikinglerin bir ırk ya da halk olmadığını sadece bir kültür toplumu olduğunu yazınızdan öğrenmiş oldum. Bu yazıyı okumadan önce bana Vikingler nerelidir? Diye bir soru yöneltilseydi, emin olun İskandinavya coğrafyası üzerindeki İskandinav ülkelerinden birine ait bir millet derdim. Boynuzlu başlığın da Vikinglere ait olmadığını, bu başlığın Germen halklarının törensel kıyafeti olduğunu öğrenmiş oldum. 840 ila 970 yılları arasında da en az beş defa İslam ülkelerine saldırılar düzenlediklerini öğrendim. Vikinglerin temiz değil de pis oldukları ile ilgili hiç bir şey duymamaıştım zaten, ancak Vikigleri pis bir toplum olarak lanse ettikleri, oysa Vikinglerin Avrupalılardan daha temiz bir toplum olduklarını yine yazınızdan öğrenmiş oldum. İnsan okuduktan sonra neler öğreniyor neler. Öğrenmenin sonu yoktur zaten. Ölene kadar okuyacağız ve öğreneceğiz. Kainatı ve bizleri Yaratan Cenab-ı Hakk' da yarattığı insanlardan önce okumalarını istemişti. Söz konusu Vikingleri araştırmaya devam etmek üzere yine sayfanızı ziyarete geleceğim. Selam ve dualarımla birlikte en Güzel'e emanet olun efendim, saygılarımla.

  YanıtlayınSil
 9. Merhabalar.
  Vikingler dizisini tamamlamaya geldim. Kaldığım yerden devam etmekle birlikte ilgimi çeken bölümleri de tekrar inceledim. Vikingler, kendileri ile ne kadar övünseler yeridir. Gerçekten çok değişik bir kültürün temsilcisi olmuşlar. Su geçirmeyen katranı bularak, gemilerini sudan korumuşlar. Bu çok önemlidir. Çünkü Vikingler gittikleri her atış noktasına gemileri ile gitmişler, daha sonra da gittikleri kara parçasına yayılmışlar. Ben Vikinglerin sadece savaşçı bir toplum olduklarını sanmıyordum zaten. Savaşlardan elde edilen ganimetler, insanın beslenme ihtiyacını karşılamaz, mutlaka tarım ve hayvancılık ile de uğraşmaları gerekir. Nitekim Türkler de savaşçı bir milletti ama, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesim de yadsınamaz.

  Geçmiş bize gösteriyor ki, insanoğlu tarih sahnesinde yeryüzünde ilk yer aldığından beri hep bir Tanrı arayışına girmiş. Milattan önce 4000 yıllarında tarih sahnesinde yer alan Sümerler de çok tanrılı bir dine sahipti.Her nesnenin bir tanrısı vardı. Sümerlerin tanrıları insan görünümünde fakat, insanüstü güçleri olan ölümsüz varlıklardı.

  Danimarka, İsveç, Norveç, Faroe Adaları ve İzlanda'nın Viking kökenli olduğunu, hatta İskoçya halkının önemli bir kısmı ile Rusya’nın geniş bir kesimi ve Fransa’nın Manş Denizi kıyısındaki Normandiya bölgesinin de aslen Viking kökenli olduğunu yazınızdan öğrenmiş oldum.

  Viking paylaşımınıza doyamadığımı söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel bir şekilde hazırlamış ve kurgualamışsınız. Vikingleri merak edenlerin sayfanıza uğrayarak bu paylaşımınızı okumalarını tavsiye ederim. Emeğinize ve yüreğinize sağlıklar dilerim. Selam ve saygılarımla.

  YanıtlayınSil
 10. @RecepAltun efendim yaptığınız değerli yorumlar için çok ama çok teşekkür ederim. Vikingler hakkında güzel bilgiler toplayabildiyseniz ne mutlu bana. Evet bu yazıyı hazırlarken çok emek harcadık. Ülkemizde Vikingler hakkında derin bilgiler mevcut değildi bizde farklı ülkelerin makalelerine başvurmak zorunda kaldık. Ama sonunda başardık.

  Zaman ayırıp uzunca yorum yazmanız beni ayrıca mutlu etti çok teşekkür ederim.
  Sevgiler Saygılar

  YanıtlayınSil
 11. Vikingler üzerind ţürkçe kitaplar çok az sayıda. Halbuki Viking savaşları, vikinglerin faaliyetleri başta Avrupa olmak üzere bütün dünya tarihini en fazla etkileyen olaylar arasındadır. Vikinglerin denizciliğe katkıları ise asla yadsınamaz. Bence Vikingler hakkinda yapılan araştırmaların ve yazılan kitapların sayısı mutlaka artmalı. Türkiye'de maalesef mukayeseli tarih gelişmemiştir. Yani biz Osmanlı'da ortaçağda olanları öğrenmeye çalışırız ama Ortaçağ'da Avrupa'da olanları, Asya'da yaşananları öğrenip birbiriyle mukayese edemeyiz. Bu da tarihe kapsayıcı bir bakışla bakmamıza engel olur. Bu açıdan da Kısa Viking Tarihi tarzındaki yazılar çok önemli. Böyle yazılar okuyucunun merakını kamçılıyor. Artan merak bir talep oluşturuyor. Ve ticari açıdan bakıldığında arzı mecburi hale getiriyor, yayınevleri ve yazarlar üzerinde böylece pozitif bir baskı oluşmuş oluyor. Yani bu tarz popüler tarih yazılaŗı çok faydalı.

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

Yorum bırakırsanız seviniriz :D

Daha yeni Daha eski